In Vorm@17, het vormsel op 17: waarom?

Bedoeling is dat jonge mensen die kiezen voor het vormsel op 17 vijf jaar lang op weg gaan; met hun voeten op de grond – zoeken, ontdekken wat geloven nog kan zijn, wat de boodschap van Jezus voor hen, in hun leven nog kan betekenen.

Om de twee jaar gaat er een groep van start. Eén keer per maand komen zij met hun begeleiders samen. De ene keer serieus, een volgende keer ontspannend, de ene keer luidruchtig, een volgende keer stil… Eén keer per jaar gaan ze ook op weekend.

vormsel17Tijdens hun eerste @17-jaar maken ze de engagementsviering mee. Tijdens deze viering beloven ze verder op weg te gaan, vijf jaar lang tot aan hun vormsel. Het spreekt voor zich dat aan deze belofte een feest kan gekoppeld worden…

Het is een andere vorm van ‘je vormsel doen’, een alternatief, voor jongeren en ouders die dieper op hun geloof willen ingaan. De jongeren en hun ouders kunnen een grote(re) inbreng hebben in het geheel. Iedere groep die start heeft zijn eigen begeleiders, die vijf jaar lang met hen op weg gaan en meegroeien tot aan het vormsel.

Wij geloven dat het in deze tijd de moeite waard is om op zoek te gaan naar nieuwe wegen van geloofsverkondiging. We zijn ervan overtuigd dat het zeer zinvol en mooi is om met jonge mensen rond het christelijk geloof te zoeken.

Wie vragen heeft, of geïnteresseerd is, kan altijd contact opnemen met Hadewijch Baert – par.hadewijch.kortrijk@skynet.be of 056 20 16 02.

Visietekst 

Toen de ploeg in decanaat Kortrijk van start ging met InVorm@17, hebben ze hun visie op het vormsel op 17 op papier gezet. Dit document verwoordt wat het betekent om als vormeling in te stappen in dit traject.

Nu downloaden

InVorm@17 begeleidt de verschillende groepen. Er wordt per groep materiaal aangemaakt om samen met de vormelingen op weg te gaan. In deze voorbeeldmodule vindt u informatie over de brieven van Paulus.

Nu downloaden

InVorm@17 begeleidt de verschillende groepen. Er wordt per groep materiaal aangemaakt om samen met de vormelingen op weg te gaan. In deze voorbeeldmodule vindt u informatie over de naamgeving.

Nu downloaden