De voorbereiding op het vormsel op 11/12 jaar

De voorbereiding op het vormsel wil kandidaat-vormelingen (verder) initiëren in het christelijk geloof.
Initiatie is veel meer dan kennisoverdracht of het verhelderen van christelijke waarden. De initiatie richt zich tot de gehele mens (hoofd, hart, handen) en wil kandidaat-vormelingen helpen om te groeien
in geloof en (verder) in te groeien in de geloofsgemeenschap. Tijdens de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor de relatie met God en de geloofsgemeenschap. Alle facetten van het gelovige leven (verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsvorming) dienen in de voorbereiding
aan bod te komen. Initiatie binnen de christelijke gemeenschap is dus meedoen met de liturgie, met de dienstbaarheid, met de geloofsverdieping en zo gaandeweg het kloppend hart van die gemeenschap ontmoeten, de levende Heer zelf.

De voorbereiding beoogt een initiatie in en door de kerkgemeenschap. De voorbereiding op het vormsel is niet alleen de taak van de vormselcatechisten, maar van de gehele geloofsgemeenschap ter plaatse. De gelovige gemeenschap ter plaatse heeft de opdracht om kandidaat-vormelingen en hun gezinnen te onthalen en hen wegen te wijzen om (meer) thuis te komen in liturgie, verkondiging en diaconie.

Het is wenselijk om de voorbereidende bijeenkomsten te koppelen aan de Eucharistie op zondag of op zaterdagavond. Vooraf of nadien kan een activiteit gepland worden. Ook de regelmatige kerkgangers worden best uitgenodigd om deel te nemen aan deze vieringen en activiteiten.
De vormselvoorbereiding wil kandidaat-vormelingen gedurende een groot deel van het kerkelijk- liturgisch jaar (advent – Pinksteren) laten kennismaken met de pijlers van het kerkgebeuren (verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsvorming).

Een goed uitgewerkte vormselvoorbereiding laat kandidaat-vormelingen ook reeds kennis maken met plaatselijke en / of (inter)diocesane jeugdpastorale initiatieven: acolietenwerking, jongerenkoor, jeugdbeweging, pluswerking … . Vormelingen worden aangemoedigd om na het vormsel deel te nemen aan jeugdpastorale activiteiten, andere jonge gelovigen te ontmoeten en in contact te blijven met de lokale geloofsgemeenschap.

Het is zinvol om te werken met geloofs- of gebedsvrienden. Elke kandidaat-vormeling krijgt dan een geloofsvriend of gebedsvriend vanuit de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bij voorkeur krijgen deze geloofsvrienden of gebedsvrienden hierbij ook een duidelijke taakomschrijving en enkele tips of suggesties.

Materiaal

  • Elk thema bevat telkens vier filmpjes. Één filmpje belicht het thema, een ander is een getuigenis, een derde bevat een uitdaging voor de kinderen en een vierde een lied dat aansluit bij het thema en dat thuis of in de viering kan gebruikt worden.
  • De thema’s hebben uit zichzelf geen eigen volgorde, dus je beslist zelf welke filmpjes en in welke volgorde je deze impulsen aan de kinderen en ouders bezorgt.
  • Dit initiatief is een vrij aanbod, bedoeld ter ondersteuning, en geen verplichting. Iedereen kan zelf beslissen of en hoe deze filmpjes een hulp zijn in de voorbereiding naar het vormsel.
  • Op het moment dat jullie weer veilig fysiek kunnen samenkomen met kinderen en hun ouders is het natuurlijk ook mogelijk om de filmpjes als catechese-impuls te gebruiken.

Dit project is een samenwerking van IJD en CCV.

Voorbereiding op het vormsel – catechese impulsen

Tijdens de lockdown periode begin dit jaar werden er een aantal catechese impulsen doorgestuurd naar ouders en kinderen. U kan ze nog steeds terugvinden via onderstaande linken:

De eerste impuls gaat over het kruisteken.
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/inspiratie/catechese-impuls-voor-vormelingen-het-kruisteken

De tweede impuls gaat over de vormselsymboliek
https://www.kerknet.be/ccv-brugge/informatie/tweede-catechesebeurt-voor-de-vormelingen

Het vormsel waarheen…

Piet Raes, gedelegeerde van ons bisdom voor de catechese, schetste de een mogelijke invulling van de vormselvoorbereiding. Hij benadrukte dat dit geen meetlat is die u naast uw werking legt, maar een haalbare voorbereiding met een aantal belangrijke intuïties.
Het vormsel … waarheen – Presentatie Piet Raes

Er werden ook twee getuigenissen:
Vincentiusgemeenschap Anzegem – Stefanie De Witte
Emmaüsgemeenschap – Brugge – Greta Vandemoortele

Het materiaal van Let it Shine kan gebruikt worden in uw vormselcatechese traject. U kan dit digitaal downloaden:

 

 

2020 Voorblad bundel LIS
2020 Inleidende catechesebeurt
2020 Verdiepende catechesebeurt
2020 Liturgische suggesties vormselviering
2020 Vormselwake

Hoe breng je kinderen en volwassenen in gesprek over geloof? Hoe kunnen ze samen de betekenis van het vormsel ontdekken?

Tijdens de Vormseltocht doorlopen de vormselkandidaten en hun ouders in het kerkgebouw een parcours. Ze staan stil bij geboorte en doopsel, bij de betekenis van zalving en handoplegging. Ze ontdekken hoe de eucharistie voor christenen bron is van vreugdevol samenleven en wat het betekent te leven in de kracht van Gods Geest. Bij het kruis worden ze uitgenodigd tot een eenvoudig gebed.

De Vormseltocht maakt deel uit van een pastoraal bij het vormsel die gericht is op een voortgaande initiatie in geloof, leven en liturgie van de kerkgemeenschap. De tocht kan georganiseerd worden op elk moment van het vormseltraject: op een namiddag bij de inschrijving, als catechese moment voor of na een eucharistieviering, ter vervanging van een ouderavond…

De Vormseltocht 2.0 is inhoudelijk en vormelijk helemaal vernieuwd. De vormselkandidaten ontvangen een orgineel opdrachtenboekje. Deze tocht kan gereserveerd worden voor 25 euro via lut.bourgeois@ccv.be of op 050/44.49.53.

Informatie folder downloaden
Opdrachtenboekje inkijken

Creatief met het Onzevader. 
Een aantal werkvormen om aan de slag te gaan met het nieuwe Onzevader.

Liesbet Willaert werkte deze vormselbeurt uit voor het CCV.

Nu downloaden

Vormelingen bidden, een vormselbeurt in kader van het jaarthema “Bidden met het Onzevader”. Een uitgewerkte bezinning die plaatsvindt voor of na een eucharistieviering, samen met uw vormelingen. Er wordt stilgestaan bij het Onzevader en hoe en waar je kan bidden.

Elisah Gommers werkte deze vormselbeurt uit voor het CCV.

Nu downloaden

Catechese van de weg

De diocesane werkgroep catechese heeft een nieuwe tekst uitgewerkt rond de tekst van Luc Aerens, “Catechese van de weg”. Deze geeft een aantal hefbomen weer waarbij u de (vormsel)catechese verbreedt. Naast de uitgewerkte tekst vindt u tal van voorbeelden, die wij voor u gesprokkeld hebben in tal van federaties of pastorale eenheden.

Nu downloaden

Keuzeteksten voor de vormselliturgie

Wanneer catechisten een vormselviering opstellen, dan kunnen zij gebruik maken van de onderstaande bundel met keuzeteksten.

Nu downloaden