Vormsel

De voorbereiding op het vormsel wil kandidaat-vormelingen (verder) initiëren in het christelijk geloof.
Initiatie is veel meer dan kennisoverdracht of het verhelderen van christelijke waarden. De initiatie
richt zich tot de gehele mens (hoofd, hart, handen) en wil kandidaat-vormelingen helpen om te groeien
in geloof en (verder) in te groeien in de geloofsgemeenschap.

Tijdens de voorbereiding is er bijzondere aandacht voor de relatie met God en de geloofsgemeenschap. Alle facetten van het gelovige leven (verkondiging, liturgie, diaconie en gemeenschapsvorming) dienen in de voorbereiding
aan bod te komen.

Initiatie binnen de christelijke gemeenschap is dus meedoen met de liturgie, met de dienstbaarheid, met de geloofsverdieping en zo gaandeweg het kloppend hart van die gemeenschap ontmoeten, de levende Heer zelf.

Het vormsel heeft plaats op 11/12 jarige leeftijd in ons bisdom. Decanaat Kortrijk heeft ook een langer traject waar vormelingen 5 jaar op weg gaan vooraleer ze hun vormsel doen, InVorm@17.