Kijktafels

Scroll naar beneden voor inspiratie rond de veertigdagentijd

Kijktafels… waarom?

Je kent waarschijnlijk de uitdrukking ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden’…
Mensen steken meer op van iets te zien, het blijft beter ‘plakken’…

De wereld van ‘denken’ en ‘geloven’ is soms een onzichtbare wereld. Met de kijktafels kunnen we Gods Woord zichtbaar maken, in beeld brengen. Vandaar ook het bestaan van diverse kijkbijbels.

Een kijktafel kan een kostbaar hulpmiddel zijn bij geloofscommunicatie, ze biedt kansen om tot gesprek te komen over een Bijbelverhaal, een kerkelijke feestdag enz.

Het kan ook aanleiding geven tot meditatie of gebed. Het kan een verstild, heilig plekje zijn om bij het aansteken van het kaarsje op de kijktafel even de gedachten te richten tot God.

Kijktafels… wat?

Een kijktafel is een verhaal op schaal, een mooie, zin-volle opstelling, een rustpunt in de ruimte.  Als maker van een kijktafel creëer je ergens een plaats om te tonen wat je gelooft, waar je wilt aan denken of wat je wilt vieren. Je geeft ergens vorm aan wat je ter harte gaat, probeert ook een ‘sfeer’ weer te geven.

Daarbij komen vier vaste elementen meestal terug: een ondergrond, iets uit de natuur, een lichtje en een symbool of tekstje.

Voor kinderen, jong en minder jong maar allen heel nieuwsgierig van aard, is het iets wat in het oog springt, het trekt hun aandacht.
‘Er staat daar iets!’ of ‘ vorige week stond er dit en hé, nu is het veranderd naar dat..’ en ze gaan kijken wat het is…

Maar eigenlijk is een kijktafel niet alleen voor kinderen bedoeld.
Ook volwassenen kunnen er wat aan hebben in de parochie, in het portaal van de kerk, in de kapel van een woonzorgcentrum of ziekenhuis enz.

Kijktafels… hoe?

Door het ontwikkelen van een aantal ‘voorbeeld’ kijktafels willen wij aan anderen voeding geven en ideeën aanreiken om zelf een kijktafel op te bouwen in de parochie, in de kerk, thuis, in de school, enz.

Kinderen kunnen betrokken worden bij het bedenken en maken van een kijktafel bijv. na het (voor)lezen van een bijbelverhaal, in de vormselcatechese.
Dit vergroot hun betrokkenheid bij het gelovig gebeuren. Ze gaan op zoek naar symboliek, denken na enz.

We willen van de kijktafels die wij maken graag een fiche delen, een soort ‘recept’ of leidraad waar iedereen mee aan de slag kan (of je nu creatief bent of niet…).
Je zult merken dat je met heel weinig middelen een zeer veelzeggende kijktafel kunt opbouwen!

 

Tijdens de veertigdagentijd lopen gelovigen al eens binnen in de kerk om er een poosje te verwijlen. Met “een plek in de kerk tijdens de veertigdagentijd” willen we parochies inspiratie aanreiken om de veertigdagentijd visueel een plaats te geven in de kerk. Een eenvoudige basisopstelling evolueert doorheen de 7 weken naar Pasen toe en neemt de gelovige mee in reflectie en gebed.
Elke week stellen we een thema van de vasten voor, gelinkt aan de Evangelielezing van die zondag. De voorbijgangers kunnen een kaartje meenemen om thuis te verstillen in die week.

Basisopstelling

 • paarse doek op de grond
 • 7 stapstenen of tegels
 • dorre takken, enkele keien
 • tekst ‘Anders omgaan met…’
  Download hier de woorden van de weekthema’s in Word of Pdf om af te drukken.
 • zand

Opbouw  per week

 • Bijbelcitaat n.a.v. evangelie van de zondag
 • woord op stapsteen plaatsen/schilderen en passend attribuut erbij plaatsen (Einde van de ‘weg’ = Pasen)
 • Om mee te nemen: kaartje met bijbelcitaat en tips ‘hoe kan ik voor mezelf anders omgaan met…’
  Download hier de kaartjes met citaten in Word of Pdf om tweezijdig af te drukken.

Schematisch overzicht

Evangelie en Bijbelcitaat Thema, attribuut en woord Even stilstaan
Aswoensdag 17/02 Mt. 6,1-6.16-18

 

“Als gij vast, zalft dan uw hoofd en wast uw gezicht, om niet aan de mensen te laten zien dat gij vast, maar vast voor uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.”
Mt 6, 17-18

Basisopstelling
zondag
21/02
Fiche week 1
Mc. 1,12-15

 

“De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”
Mc 1, 15

Basisopstelling +

Anders omgaan met…

tijd

 

Klok, zandloper,

Waar richt ik de tijd op die ik kreeg? Richt ik mijn aandacht op wat écht leven geeft of is het nodig een ommekeer te maken?
zondag
28/02
Fiche week 2
Mc. 9,2-10

 

“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.”
Mc 9, 7

Anders omgaan met…

God

Paternoster + Bijbel

Naar welke stemmen in deze wereld luister ik?
Hoor ik God spreken tot mij?
zondag
7/03
Fiche week 3
Joh. 2,13-25

 

“Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal”
Joh 2, 16

Anders omgaan met…

bezit

Wereldbol,
Affiche van Broederlijk Delen

Anders omgaan met de aarde, ons gemeenschappelijk huis: voedsel, water, mijn spullen,… Heb ik genoeg met wat minder? Met wie kan ik delen? Wat wil God van mij?
zondag
14/03
Fiche week 4
Joh. 3,14-21

 

“God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.”
Joh 3, 17

Anders omgaan met…

oordelen

Foto handen

Hoe kijk ik naar mensen rondom mij?
Probeer met Gods liefdevolle ogen om je heen te kijken.
zondag
21/03
Fiche week 5
Joh. 12,20-33

 

“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”
Joh 12, 26

Anders omgaan met…

anderen

Terracotta vriendenkring of iets anders

Waarin probeer ik Jezus na te volgen?
Op welke manier ben ik dienstbaar aan anderen?
Palm-
Zondag
28/03
Fiche week 6
Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39

 

“Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun met de woorden: “Neemt, dit is mijn Lichaam.” Daarna nam Hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe en zij dronken allen daaruit. En Hij sprak tot hen: “Dit is mijn Bloed van het Verbond, dat vergoten wordt voor velen.”
Mc 14, 22-24

Palmzondag

Groene takjes leggen rond een kruis van dorre takken

Palmpasenstok

Hoe maak je een palmpasenstok?
Pasen
4 april
Fiche week 7
Joh. 20,1-9

 

“Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena, vroeg in de morgen – het was nog donker – bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.”
Joh 20, 1

Pasen

Witte doek
Groen kruis

Heb je zelf al eens ervaren dat je doorheen dood en verdriet uiteindelijk weer licht en leven ontdekt?

Inspiratiebron: www.geloventhuis.nl

Ook thuis kan je kijktafels maken in de veertigdagentijd:

Inspiratiebronnen en andere kijktafels: