Huwen voor de kerk

De dienst Parochiecatechese-Gezinspastoraal bisdom Hasselt maakte een digitale tochtkaart ‘Samen op weg … naar een kerkelijk huwelijk’, uitgewerkt om trouwkoppels die nu door de coronacrisis niet aan de klassieke huwelijksvoorbereiding kunnen deelnemen, toch op weg te zetten om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die gewoonlijk in samenkomsten van huwelijksvoorbereiding aan bod komen. Deze digitale tochtkaart reikt het koppel tijdens een wandeling met zes “tussenstops” impulsen aan om met elkaar in gesprek te gaan, en dit via de smartphone: 

  1. Onze weg
  2. Wat brengt jullie naar de kerk?
  3. Drie belangrijke woorden
  4. Zingen en lezen over de liefde
  5. Een rijke, betekenisvolle belofte
  6. Wat gaat jullie ter harte?

Zie ook https://www.kerknet.be/trouwen-voor-de-kerk/artikel/huwelijksvoorbereiding-bisdom-hasselt-%E2%80%93-informatie-voor-trouwers#digitale-tochtkaart

 


En na het huwelijk?

Na het huwelijk stop het niet. Regelmatig tijd maken voor elkaar en voor anderen geeft zuurstof aan jullie huwelijksleven.

  • 1e dag
  • gesprekgroep
  • vormingsavond
  • gezinsvakantie

Bekijk de initiatieven op www.gezinspastoraalbrugge.be

Het huwelijk, goed nieuws is een methode van huwelijksvoorbereiding. Ze wil een antwoord zijn op de aansporing van paus Franciscus in Amoris laetita (2016) en van de bisschoppen van België in Liefde en geloof verbinden (2018) om werk te maken van een missionaire en initiërende vernieuwing van de huwelijkscatechese. In dat perspectief legt Het huwelijk, goed nieuws het accent op ontmoeting en dialoog; zowel tussen het koppel en de geloofsgemeenschap als tussen het (de) koppel(s) en de begeleider(s).

Download het materiaal

14.02 Sint-Valentijn Anders

Op 14 februari viert onze samenleving de liefde. Waarom zou de Kerk daar geen kansen in zien en de schijnwerper zetten op de liefde tussen mensen? In de beleidsbrief van bisschop Lode lezen we een pleidooi voor vernieuwende en laagdrempelige evangelisatieprojecten, zoals aandacht voor koppels met Sint-Valentijn ∙ Anders. Laten we dus in onze geloofsgemeenschappen samen de liefde vieren, al is het met een klein en eenvoudig initiatief!

Vorig jaar lanceerden we dit meerjarenproject. Op een tiental plaatsen in ons bisdom vonden reeds mooie initiatieven plaats.
We willen op hetzelfde elan verder gaan en bieden ook nieuwe inspiratie aan! Hieronder vind je 14 fiches, waarvan 4 nieuwe activiteiten om uw creativiteit nog aan te wakkeren! Zo is er een nieuwe film, een leesgroep organiseren, aan de slag met de 5 talen van de liefde, en een heuse box “samen spelen – samen spreken” met een aangepaste versie van de spelletjes Halli Galli, Jenga en een babbelbox.

Je kan deze fiches hieronder downloaden. Wil je liever een papieren versie, kan je dit bij ons bestellen voor €10 per bundel + eventuele verzendingskosten. Stuur hiervoor een mailtje naar virginie.carlassara@ccv.be

14.02 – Affichebeeld Sint-Valentijn Anders

14.02 Fiche 0 – Algemeen
14.02 Fiche 1 – Valentijnsviering
14.02 Fiche 2 – Valentijnsetentje
14.02 Fiche 3 – Filmavond ‘Another year
Toelichting film ‘Another year
14.02 Fiche 4 – Getuigenis – panelgesprek
14.02 Fiche 5 – Quizavond
14.02 Fiche 6 – Koken met liefde
14.02 Fiche 7 – bezoek aan jubilarissen
14.02 Fiche 8 – contemplatieve dialoog
14.02 Fiche 9 – family time
14.02 Fiche 10 – Gebedsmoment
14.02 Fiche 11 – Filmavond ‘Bon Dieu!
14.02 Fiche 12 – Samen een boek lezen
14.02 Fiche 13 – De 5 talen van de liefde
14.02 Fiche 14 – Samen spelen – Samen spreken

Je kan de spellen (zie fiche 14) ontlenen bij de uitleendienst van CCV. De huurprijs bedraagt €5 per spel en €10 waarborg. Voor wie de volledige spellenbox met 3 spellen ontleent, vragen we €15 huurgeld en €20 waarborg. Reserveren kan via mail naar lut.bourgeois@ccv.be

Werkmappen voor de huwelijksvoorbereiding

Diocesane Commissie voor Liturgie Bisdom Brugge, Kerkelijk trouwen in een gebedsdienst. Vijf modellen voor een huwelijksviering zonder eucharistie.

In deze bundel worden er vijf modellen voor een huwelijksviering in een gebedsdienst gepresenteerd. De specificiteit van elk model wordt bij de aanvang ervan toegelicht zodat de huwenden in samenspraak met de voorganger een eigen keuze kunnen maken. Met deze suggesties hopen de samenstellers inspiratie en concreet materiaal te bieden voor wie zoekt liturgisch vorm te geven aan een kerkelijk huwelijk waarbij geen eucharistie wordt gevierd.

Kostprijs: € 13.50 (+ ev. verzendingskosten)

Trouwen doe je zelf

In deze handige werkmap vind je heel wat suggesties en teksten voor huwelijksvieringen. Er is ruime aandacht voor inleidende duidingen, uitgewerkte voorbeelden en concrete opdrachten om zelf aan de slag te gaan. De map beschrijft de opbouw van een huwelijksviering; bij elk onderdeel wordt een voorbeeld gegeven van hoe andere koppels het aanpakken.

Kostprijs: € 13.50 (+ ev. verzendingskosten)

Op zoek naar een rustpunt midden het drukke bestaan? Op zoek naar verdieping om je leven verder uit te bouwen? Op zoek naar ontmoeting met leeftijdsgenoten? Elke 1ste zondag van de maand brengt CCV jonge gezinnen en geïnteresseerden samen voor de 1ste dag.

Ons programma:
9u.00 onthaal
9u.15 gezamenlijk startmoment in de kapel
9u.30 geloofsverdieping (opvang voor de allerkleinsten)
10u.30 eucharistie (kathedraal)
11u.30 gezellig napraten bij een glaasje (bisschopshuis)

Plaats:
Bisschopshuis, H. Geeststraat 4, 8000 Brugge

Wanneer:
elke eerste zondag van de maand:
7 oktober, 4 november, 2 december 2018
6 januari, 3 februari, 3 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni 2019

Je hoeft niet op voorhand in te schrijven.
Je kan parkeren op de parking van het bisschopshuis.