Het huwelijk, goed nieuws

Het huwelijk, goed nieuws is een methode van huwelijksvoorbereiding. Ze wil een antwoord zijn op de aansporing van paus Franciscus in Amoris laetita (2016) en van de bisschoppen van België in Liefde en geloof verbinden (2018) om werk te maken van een missionaire en initiërende vernieuwing van de huwelijkscatechese. In dat perspectief legt Het huwelijk, goed nieuws het accent op ontmoeting en dialoog; zowel tussen het koppel en de geloofsgemeenschap als tussen het (de) koppel(s) en de begeleider(s).

Het huwelijk, goed nieuws bevat 3 katernen.
De eerste katern schetst het opzet en de opbouw van de methode.
De tweede katern beschrijft drie haltes. Die haltes vormen contactmomenten tussen het koppel en de geloofsgemeenschap, zoals bijvoorbeeld op een huwelijkszondag. Ze vinden in de regel plaats in de federatie of de pastorale eenheid. De ervaring leert dat de beschreven haltes in grote lijnen overeenkomen met de gangbare praktijk van huwelijksvoorbereiding in de meeste pastorale eenheden.
De derde katern beschrijft drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn uitgewerkte catechesebeurten. Ze kunnen op diverse manieren worden aangeboden: individueel als koppel en begeleid door een ander koppel; samen met een groep koppels, begeleid door een team van huwelijksvoorbereiders. Ze kunnen lokaal georganiseerd worden (in de federatie of pastorale eenheid); of bovenlokaal (op het niveau van het decanaat of het bisdom).

Bij de opmaak van de methode streefden we ernaar om de haltes en de bijeenkomsten zó vorm te geven dat ze in de pastorale praktijk naar believen kunnen worden ingericht, dat wil zeggen op een flexibele manier en aangepast aan de eigen mogelijkheden en wensen. We zijn er ons met andere woorden van bewust dat de realiteit van huwelijksvoorbereiding divers is. Net daarom wil deze methode een hulp zijn en geen model dat als geheel te nemen of te laten is. Bij de opmaak stonden inpasbaarheid in de praktijk en hanteerbaarheid voor de begeleider/voorganger voorop. Het is onze hoop dat al wie in de huwelijksvoorbereiding actief is, in deze methode aanzetten, ideeën en praktijken kan vinden waar hij of zij mee verder aan de slag kan.

Download het materiaal: