Visie

Het gebeurt steeds vaker dat kinderen in het eerste leerjaar (en hun ouders) de vraag stellen om gedoopt te worden, zodat ze kunnen deelnemen aan de eerste communie. We voorzien hiervoor een eigen traject, met eigen accenten.

  • Het is belangrijk dat de vraag naar het doopsel afzonderlijk bekeken wordt. De voorbereiding op het doopsel mag niet volledig samenvallen met de voorbereiding op de eerste communie. Dit om de eigenheid van beide sacramenten aan bod te laten komen.
  • Wanneer blijkt dat een kind nog niet gedoopt is en wel de eerste communie wil ontvangen, neemt de pastorale eenheid contact op met de ouders en nodigt hen uit voor een gesprek. Het gesprek met de ouders die voor de eerste communie het doopsel van hun kind wensen, is heel belangrijk. Het team van de pastorale eenheid bespreekt wie de taak zal opnemen om met deze ouders in gesprek te gaan. In dit gesprek over de motivatie voor het doopsel en over de voorbereiding worden zowel ouders als kinderen betrokken. Om de tijd te laten voor dergelijke gesprekken is een vroege ‘detectie’ van de vraag naar het doopsel meer dan nodig.
  • Voor de doopleerlingen wordt de voorbereiding op de eerste communie voorafgegaan door een doopvoorbereiding die start rond half september en eindigt tegen half november. De nieuwgedoopten kunnen daarna zoals de andere kinderen deelnemen aan de voorbereiding op de eerste communie.
  • De doopvoorbereiding bestaat uit 3 beurten waarin zowel met de kinderen als met de ouders op weg gegaan wordt. Ook de peter en de meter kunnen hierbij uitgenodigd worden.  De drie doopbijeenkomsten hebben als thema: ‘namen en handen’, ’licht’ en ‘water’. Voor de drie thema’s werden diverse werkvormen ontwikkeld waarmee ouders en kinderen samen aan de slag kunnen gaan. Om de catechetische voorbereiding ook liturgisch in te bedden wordt elke bijeenkomst afgesloten met een gebedsmoment dat inhoudelijk aansluit bij het thema.
  • De pastorale eenheid is verantwoordelijk voor het inrichten van de doopvoorbereiding. Zij doet dit in samenspraak met de ouders. Het feit dat ouders en kinderen verschillende beurten samen op weg gaan, laat ook ruimte om ‘opdrachtjes’ mee te geven naar huis, in analogie met het eerste-communieproject ‘Rond de tafel van Jezus’. Tevens informeert de pastorale eenheid de school, zodat ook de godsdienstleerkracht aandacht kan schenken aan dit gebeuren en er afspraken gemaakt kunnen worden over een eventuele samenwerking.
  • Als het aantal doopleerlingen in voorbereiding op de eerste communie beperkt is, is het wenselijk om de voorbereiding voor een hele pastorale eenheid gemeenschappelijk te laten verlopen.
  • Na de doopvoorbereiding kan het doopsel in de eerste instapviering op weg naar de eerste communie worden gevierd.

Materiaal

Doopsel op schoolleeftijd is een vernieuwde uitgave om kinderen op schoolleeftijd voor te bereiden op het doopsel en bevat concrete, praktische en achtergrond informatie om de dopelingen – liefst samen met hun ouders- op het doopsel voor te bereiden. Het concept is zo opgevat dat u ongeacht het aantal dopelingen voldoende informatie vindt om op een creatieve manier met de dopelingen op weg te gaan.

De voorbereiding bevat drie thema-momenten:
1: namen en handen
2: licht en olie
3: water

Nu downloaden

Thema 1: Namen en handen

‘201510 Thema1 namen en handen ppt’ bevat een algemeen overzicht van het verloop van de voorbereiding, informatie over de waarde en betekenis van het doopsel, een beknopte inhoud van de doopliturgie, ondersteuning voor de werkwinkels
nu downloaden
‘201510 Thema1 namen en handen gebedsmoment’ : een kant-en-klaar gebedsmoment waarbij de elementen uit de voorbereiding aan bod komen.
nu downloaden

Thema 2: Licht en olie

‘201510 Thema2 licht en olie ppt’ bevat o.a. informatie over de waarde en betekenis van licht en olie, ook elementen ter ondersteuning voor de werkwinkels.
nu downloaden
‘201510 Thema2 licht en olie gebedsmoment’ : een kant-en-klaar gebedsmoment waarbij de elementen uit de voorbereiding mee aan bod komen.
nu downloaden

Thema 3: Water

‘201510 Thema3 water ppt’ bevat o.a. informatie over de waarde en betekenis van water, ook elementen ter ondersteuning voor de werkwinkels.
nu downloaden
‘201510 Thema3 water gebedsmoment’ : een kant-en-klaar gebedsmoment waarbij de elementen uit de voorbereiding aan bod komen.
nu downloaden