Als ouder kan u de beslissing nemen bij de geboorte om uw kind te laten dopen. Ons bisdom vraagt dat deze ouders zich voorbereiden op dit initiatiesacrament door doopcatechese te volgen. Dit kan gezamenlijk in groep, als individueel bij de ouders thuis gebeuren.Als doopcatechist binnen de parochie kan u deze ouders begeleiden. Tijdens de doopcatechese kan u aan de slag met het boekje ‘Ik word gedoopt”. Ook vindt u naast de belangrijkste symbolen van het doopsel, allerhande materiaal om dit sacrament te ondersteunen.

Als een kind niet gedoopt is als baby maar voor zijn 14e levensjaar gedoopt te worden, bijvoorbeeld ter voorbereiding van zijn 1e communie, worden zowel de ouders als het kind betrokken in de doopselvoorbereiding. Doopsel op schoolleeftijd biedt u een pakket aan met werkvormen die u als begeleider kan gebruiken.

Indien er een kind of volwassene zich wil laten dopen, wordt deze opgenomen in het catechumenaat. Vanuit de parochie wordt er best contact opgenomen met de werkgroep catechumenaat om de begeleiding op maat uit te werken samen met de persoon die zich wil laten dopen.