Updates vorming catechese

De catechesewerkingen starten momenteel weer voorzichtig op … er gelden nog steeds beperkingen die ontmoeting moeilijk maken … daarom hebben we beslist om de geplande vormingsavond op...

Digitaal aanbod ter voorbereiding van 1e communie en vormsel

Het digitaal aanbod ter voorbereiding van de eerste communie en het vormsel staat online. In dit aanbod hebben we aandacht voor 4 thema's: sacramenten vieren, bidden, geloven en...

Oproep: Inspirerende catechese initiatieven

In het kader van de voorbereiding op de 1e communie en het vormsel, willen we elkaar graag kunnen inspireren en ondersteunen. In de geest van het eerder...