Een belevingsavond voor vormelingen waar zang, gebed en getuigenissen centraal staan. De vruchten van Geest vormen dit jaar terug de leidraad doorheen dit interactief gebeuren met vormelingen.