De doopseltocht is een symbolische tocht die ouders en familie afleggen in voorbereiding op het doopsel van hun baby. Ze passeren 5 haltes, waarbij onder andere stil wordt gestaan bij de symbolen van de doopviering. Telkens wordt een aspect van de doop en het geloof belicht en gaan ouders en familie met elkaar in gesprek over geloof en leven.
De volwassenen krijgen een volgboekje. De doopseltocht is speels en eigentijds uitgewerkt en vorm gegeven.

Je kan de box ontlenen bij het secretariaat van CCV in het bisdom Brugge.