Vanuit de werkgroep Doopsel bieden wij u een aantal mailbrieven aan die u kan doorsturen naar jonge ouders die een dopeling hadden. Via deze mailbrieven worden ze herinnerd aan het doopsel van hun kindje en krijgen ze een manier aangereikt om met hun kind spelenderwijs hun geloof te ontdekken.
Er zijn 30 mailbrieven, waarbij we contact houden met de ouders in de periode van doopsel tot 1e communie. U kan ook een Excel bestand downloaden waarmee u de adressen kan beheren van de ouders van de dopelingen om te vermijden dat u meerdere keren dezelfde mailbrief verstuurt naar een bepaalde oudergroep.
Download de brieven via doopsel als baby Рmateriaal