Op dinsdag 19 en 26 februari organiseert het CCV Bisdom Brugge de liturgische vormingsavonden. Dit jaar staat het doopsel als sacrament in de kijker. We staan ondermeer stil bij volgende vragen:

  • Hoe helpt de liturgie ons thuiskomen in de betekenis van het doopsel?
  • Hoe kunnen we (letterlijk) op weg gaan tijdens de doopliturgie?
  • Hoe kan men een doopsel integreren in een zondagse eucharistie?
  • Hoe breng je de doopliturgie aan bod in de doopvoorbereiding?
  • Wie kan een doopsel aanvragen en welke info moet daarbij aan bod komen?

Programma:
Tijdens de eerste liturgische vormingsavond beluisteren we Stefaan
Franco, bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie, sacramenten en het
diaconaat. Stefaan zal spreken over de theologie en de liturgie van het
doopsel. Tevens gaat hij ook in op enkele veel gestelde vragen. Ook
toont hij ons dat we tijdens de doopviering stap voor stap de weg van
het geloof verkennen. Om die reden vinden de verschillende
onderdelen van de doopliturgie bij voorkeur plaats op verschillende
plekken in het kerkgebouw.

Tijdens de tweede liturgische vormingsavond maken we kennis met de
recent uitgewerkte doopseltocht en luisteren we naar enkele
getuigenissen. Marc Messiaen, pastoor van de pastorale eenheid De
Wijngaard Deerlijk, vertelt hoe de doopliturgie aan bod komt wanneer hij
samen met de ouders het doopsel voorbereidt. Diaken Danny
Vandenbroucke getuigt over doopsels in een zondagse eucharistie in
de federatie Wingene. Pastoor Johan Loones vertelt over de
gemeenschappelijke doopvoorbereiding in de pastorale eenheid H.
Damiaan Ledegem en de pastorale eenheid H. Vincent Rumbeke.

Priester Ignace Thevelein, diocesaan verantwoordelijke voor de
kerkmuziek, zal tijdens deze avonden enkele doopliederen aanleren.
Met behulp van dit rijke aanbod willen we allen stimuleren om letterlijk
en figuurlijk met gezinnen van een dopeling op weg te gaan.
We verwelkomen jullie dan ook graag op deze avonden!

Meer info en inschrijven kan u via de CCV website op Kerknet.